Előkészítő óra

A tanulmányi kirándulást megelőző héten az utazáson résztvevők számára előkészítő óra zajlott. Ennek legfőbb célja az volt, hogy felkészítsük a tanulókat a helyszín történelmi, természeti, művészeti és társadalmi sajátosságaira, mellyel az utazás során találkozhatnak. A Fevidékre kiránduló 7. osztályos tanulók ezáltal megismerhették az egyik, külhoni magyarság múltját és jelenét, így felkészülten tudtak részt venni az eseményen.

A diákok egy rövid, szemléletes előadást hallhattak és láthattak úticélunkról, a ma már Szlovákiához tartozó történelmi Felvidékről.

A népesség, a vallás és a kultúra tükrében vizsgáltuk a meglátogatandó térséget. Különböző források felhasználásával, diagrammok és térképek elemzésével tanulmányoztuk a nemzetiségi és vallási viszonyokat. Ismertettük, hogy melyik megyében milyen a magyar és az egyéb lakosság aránya. Megfigyeltük, hogy a Felvidék, ahová utazunk, a Szlovákiában élő magyar lakosság 8,5%, akik Felvidéken laknak. A városok tekintetében arra a felfedezésre jutottak, hogy a magyar városok között szerepel pl. Nyitra is. Erről utunk során sajnos kevésbé bizonyosodtunk meg, hiszen sok helyen csak szlovákul beszéltek, és az utcákon sem olvashattunk magyar nyelvű feliratokat.

Felvidék vallási sokszínűsége kihangsúlyozandó, áttekintettük azokat a különböző felekezetekhez tartozó templomokat, amelyeket későbbi utunk során felkerestünk.

A Felvidék kultúra gazdagságát képekben tártuk a tanulók elé. Bemutattuk a helyi mesterségeket. Megtekinthették tanulóink a helyi népviseletet, belehallgathattak népzenéjükbe, melyekkel a helyi múzeumban is megismerkedtek.

Történelmi ismereteinket felelevenítve interaktív beszélgetést folytattunk Felvidék fontos szerepéről a magyarság életében. Barangoltunk a múltba.

Szlováki felvidéki múltbéli népszerűségét, fekvése és természeti adottságainak is köszönhette. Gazdasági értelemben is fontos területe volt hazánknak, melyről a tanulók csoportmunkában a földrajz atlaszból, és az interneten tájékozódhattak, majd az újonnan szerzett információkról beszámoltak társaiknak. Így találtak rá kirándulásunk úticéljának természeti kincseire.

Végezetül, a programterv által, térképen tájékozódva tekintettük meg kirándulásunk legfőbb állomásait és útvonalát. A felmerült kérdésekre közösen kerestük meg a válaszokat.

 

 


Galéria