Intézkedési Terv 2020/21

INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A MAJOSHÁZI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ EMÁRÁSRENDROL

I. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

1.1    A nevelési-oktatási intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló Iátogathatja. Kérjük a tisztelt szüloket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülo kõteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertozés van, valamint külfoldi utazás esetén. Betegség után csak kizárólag orvosi igazolás bemutatása után Iátogathatja intézményünket a tanuló.

1.2    Az intézményt szülok, hozzátartozók nem Iátogathatják. Kérjük, hogy a gyermekeiktol az iskola eltikertjében búcsúzzanak el, s a tanítá5 után ott várjanak rájuk. Az alsós napkõzi 16:30-ig tart, kérjük, hogy ezen idopontban a kijelõlt helyen várakozzanak a gyermekekre. A szükséges ügyintézéssel kapcsolatban részesítsék elonyben a Mozanapló felületét vagy a a                                                                                           ef h oldalon található elérhetoségeket. Lehetoleg elore bejelentkezett idopontban érkezzenek! Ez esetben belépéskor kézfertotlenítfí, valamint szájmaszk használata kõtelezo.

1.3    lntézményünk a csoportosulások megelozésére a tanév folyamán a kõvetkezo szabályokat hozza:

-  ügyeleti rend: 07:00-07:30 kõzõtt ügyelet a Kossuth u. 24-ben; 07:30-08:00 kõzõtt ügyelet az osztálytermekben; 16:30-17:00 kõzõtt ügyelet a Kossuth u. 24-ben.

a felsos tanulószoba helyszíne Kossuth u. 9., felsos tanulószoba ideje a tanórák végezetétol 16:00-ig;

a tanulók idõjárástól függoen kõtelesek az órakõzi szüneteket az udvaron, megfelelo védotávolságban tõlteni, rossz ido esetén a tantermekben.

-          az osztályok keveredésének elkerülése végett tanulóink csak pedagógus engedélyével Iéphetnek be más osztályok tantermeibe;

-          az iskolabusz igénybevételekor a szájmaszk használata kõtelezo.

1.4  A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kõtelezti.

1.S A testnevelésórákat az idojárás függvényében szabad téren tartjuk. A szülo kõteles melegíto õltõzetrol gondoskodni. Az órák során lehetéiség szerint mellozzük a szoros testi kontaktust igénylo feladatokat. Az õltõzoi csoportosulás elkerülése végett a testnevelésórák 40 percesek.

1.6  Az osztálykirándulások elmaradnak a járványügyi szabályozások visszavonásáig.

1.7   Ha a veszélyeztetett csoportba tartozó tanuló orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendõ továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére eloírt karantén idoszakára. Ezen idoszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények mükõdésérol és a kõznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.


1.8. Amennyiben az iskola valamely dolgozója a tanulónál fertozés tüneteit észleli, a tanulót haladéktalanul elkülõníti, értesíti az iskolaorvo aaJqmint a szülot/ tõrvényes gondviselot.

Majosháza, 2020. augusztus 25.

 

*• ’\ Kégli Erzsébet, intézményvezeto


Dokumentumok

Intézkedési terv0001.pdf