„Minden fáradtságnak nyereség a vége.”

„Minden fáradtságnak nyereség a vége.” – ezzel az igével kaptak meghívást a vendégek a Majosházi Református Általános Iskola Tanévnyitó Istentiszteletére és a megújult Majosházi Református Templom és a Majosházi Református Általános Iskola épületének átadására 2022. augusztus 31-ére.

Nagy esemény volt ez a gyülekezet és az iskola közösségének  életében. Majosháza község 1600 lakossal rendelkezik, Pest megye déli részén, a Duna partján található . Közel 350 fő vett részt e neves alkalmon.

2022-es év az építkezések éve lett Majosházán, hiszen két nagyszabású pályázat is megvalósult. A helyi református templom belső felújítása 15 millió forint állami támogatásból szépülhetett meg. Színesüveg ablakait felújították, a padokat restaurálták, a fűtés rendszer és az aljzat is korszerűsödött. A község iskolája, a Majosházi Református Általános Iskola nyert a   ”Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára” c pályázaton 172 954 052 Ft-ot.  Ebből megvalósult az iskola mindhárom telephelyén a régi, fa külső nyílászárók cseréje, teljes épületegyüttes hőszigetelése, teljes fűtésrendszer cseréje, melegvíz ellátás napelemekkel való biztosítása és 6 db új mosdó kialakítása. 

„Minden fáradtságnak nyereség a vége.”

Egy korszak lezárult, s egy új korszak kezdődhet”- hangzott el a dél-pesti református egyházmegye esperese, Nagytiszteletű Takaró András úr épületeket átadó beszédében, akinek Majosháza a szívébe került, hiszen végtelenül hálás mindazért, amiről azt gondolta, hogy emberileg nem oldódik meg, ám a Jóisten megoldotta. Hármas ünnepnek nevezte a napot, hiszen mindannyiunk szíve megtelt hálával, reménységgel és örömmel.

„Vajon milyen ez a fáradtság? Beletettünk-e elég munkát a fáradtságba?”- kérdezte Beregszászi Marianne lelkészasszony a tanévnyitó istentiszteleten. Most kezdődik a nagy megmérettetés, az oktatás-nevelés felelős, ám örömteli  munkája elsősöktől kezdve a végzős tanulóinkig. A szülőkre,  pedagógusokra, a gyülekezetre is feladatok várnak. Hittel és bizalommal tölt el bennünket, hogy a fáradozások nem hiábavalók az Úrban! A megszépült iskola és templom  új köntösben várja a diákokat, hogy élettel töltsék be a tereket, Isten és mindannyiunk dicsőségére.

A tanévnyitó istentisztelet második részeként az intézményvezető asszony, Kégli Erzsébet nyitotta meg az új tanévet, melyben 146 gyermek kezdi meg/folytatja tanulmányait.  „A tanévnyitót ünnepként tartjuk számon, a hálaadás és az áldáskérés ünnepeként. Hálát adunk az elért eredményeinkért, és áldást kérünk a folytatásra, tanítványainkra, az értékeink megőrzésére, a tervezett céljaink és feladataink megvalósítására.- mondta.

„Úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét.” (2Kor6:13) –kérte, hogy olyanok legyenek, akik elfogadták Istennek a kegyelmét. Vigyázzanak, nehogy hiába legyen az, hogy megkapták– hanem mint jó sáfárok tegyék azt, amit Isten mond nekik. A kegyelem elégséges arra, hogy békességben éljenek az iskola közösségében, a gyülekezetben, családjaikban.

Az egyházközség esetében többszáz évről, az iskola esetében 22 éves múltról beszélhetünk. Sok település megirigyelheti a közel 150 fős diáksereget. Majosháza mögött bőven van eredmény, ugyanakkor bőven van tennivaló előttünk. „Majosházán az összefogás példaértékű. Kísérje újtainkat, egészség, áldás és békesség. Az alapító kövek ne csak kövek legyenek, hanem igazi lelki közösséggé váljanak” –  fejezte ki Bóna Zoltán országgyűlési képviselő jókívánságát.

Zsíros Viktor polgármester úr köszönetet mondott a haladásért, Szabóné Réső Szilvia Gondnokasszony pedig azon személyeket köszöntötte, akik munkájukkal, támogatásukkal segítették a felújításokat.

Mindezek után Nagytiszteletű Asszony mondott köszönetet a felújításokban nagy szerepet vállaló két asszonynak, akik a munkálatokat összefogták, Kégli Erzsébet intézményvezető asszonynak, és Szabóné Réső Szilvia gondnokasszonynak. Mindketten a szívükön viselték az iskola és templom felújításának gondjait.

A tanévnyitón elsős diákjaink versmondással, néptáncot tanuló alsósaink kalocsai táncokkal, társastáncot tanuló felsős diákjaink a Palotás gyönyörű táncával szórakoztatták az egybegyűlteket. Farkas Bendegúz  szavalata és a Volly István AMI tanári karának összjátéka igazi művészi élvezetet nyújtott.

A felújított épületekért és a megújult szívekért Istennek adunk hálát!

Soli Deo Glória!


Galéria