Beszámoló az utazásról

„ERDÉLYORSZÁGBAN” jártunk…

 

„Amikor kimondom ezt a szót, hogy "Erdély", ebben benne van minden:

A SZÍVEM, A LELKEM, AZ AGYSEJTJEIM MOLEKULÁI, MINDAZ, AMI VOLTAM, VAGYOK ÉS LESZEK, TULIPÁNOS BÖLCSŐMTŐL A KOPJAFÁIG.

Véremben van. Minden írásommal, minden beszédemmel, mindig és mindenütt Erdélyért harcoltam... Minden maradék erőmmel, igyekezetemmel azért küzdök még ma is, hogy Erdély újra az legyen, ami volt:

HÁROM SZABAD NÉP HAZÁJA,

az ISTEN ÉS EMBER ELŐTTI EGYENLŐSÉG,

A TISZTESSÉG ÉS AZ EMBERSZERETET FÖLDJE.” (Wass Albert)

 

 

A Majosházi Református Általános Iskola tanulóival, 2022. május 2-6 –ig a HATÁRTALANUL! pályázat keretében,  Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettünk részt.

 

1.   NAP FONTOSABB ESEMÉNYEI, PROGRAMJAI:

 

Az országhatárt sikeresen átlépve izgalmakkal, kalandra éhesen vágtunk bele az új ismeretek, a gyönyörű tájak, történelmi emlékhelyek, felkutatására.

Az első megállónk Körösfőn volt, ahol a közelben meghalt Vasvári Pál az 1848-as „márciusi ifjak”  egyik vezéralakja, honvéd őrnagy, író, történész, filozófus, tanár emlékoszlopát megkoszorúztuk.

 

Tovább utaztunk Kolozsvárra, ahol megtekintettük a város méltán híres Mátyás király lovas szobrát.  Fadrusz János leghíresebb alkotása, az 1900-as párizsi világkiállításon aranyéremmel díjazott bronzból készült szoborcsoport. Ma is meghatározója Kolozsvár főterének, ahol I. Mátyás magyar király szülővárosának az egyik jelképévé vált. A szobor háta mögött emelkedő Szent-Mihály templom gótikus sziluettje történeti keretet ad a műnek. Itt közösen felelevenítettük a történelem órákon tanult információkat, történeteket az igazságos Mátyás királyról, majd nemzetiszínű szalagot helyeztünk el.

            

Tordán izgalmas látogatást tettünk már évszázadok óta működő híres sóbányában. Ki gondolná, hogy a közelmúltban a világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé választott helyszín a föld alatt nemcsak a természet páratlan só-csodáival, de óriáskerékkel, csónakázótóval, fürdésre alkalmas barlangi sóstavakkal is bír?

 Estefelé pedig megérkeztünk első éjszakánk csodálatos természet adta helyére Torockóra, ahol a Székelykő miatt a nap látszólag kétszer kel fel és nyugszik le.

 

2.   NAP FONTOSABB ESEMÉNYEI, PROGRAMJAI:

 

Másnap megismerkedtünk a hely népművészetével és történelmével, valamint a régi vasművességével a múzeumban.

A Népművészeti Múzeum a polgármesteri hivatal épületének bal szárnyában található.

1954-ben sepsiszentgyörgyi Győrbíró Pál tanár úr hozta létre.

 

Ezután elmentünk Marosvásárhelyre, ahol sétáltunk a Történelmi Magyarország szecessziós városában. A székelység kereskedelmi, ipari központja. Legnagyobb látványossága a vár és a vártemplom.

Parajdon megtekintettük az Áprily Lajos emlékházat, ahol magyar szalagot helyeztünk el, valamint meghallgattuk a Kolozsvári éjjel c. versének szavalatát.

 

 

Korondon megismerkedtünk a székely fazekassággal, valamint találkoztunk Farkaslakán a Tamási Áron általános iskola diákjaival. Közös éneklésen, népdaltanuláson, kötetlen beszélgetésen vettünk részt.

 

 

 

3.   NAP FONTOSABB ESEMÉNYEI, PROGRAMJAI:

 

Ezen a napon felkerestük Csíkszeredában a székelyek szent hegyét. Kiselőadás formájában megismerkedtünk a csíksomlyói búcsúról, annak múltjáról.

csíksomlyói búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösdjén, több százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyó kegytemplomában és szabadtéri szentmise a közeli Kissomlyó-hegy és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregben.

 

Szinte mindenki érezte ennek a különleges helynek a varázsát a kisugárzását…

Ezután közös városnézésre indultunk Székelyudvarhelyre, ahol elmentünk a Hősök parkjában és kiselőadás formájában felidéztük a székelyek és az erdélyi fejedelmek viszonyát, beszélgetünk Székelyföldről.

 

Meglátogattuk és megkoszorúztuk Orbán Balázs sírhelyét.

Orbán Balázs (1829-1890) a legnagyobb székely író, történész, etnográfus, publicista és közéleti személyiség sírhelye és emlékműve a Borvízoldalban van. Végrendelete szerint az egykori birtokon, Szejkefürdőn temették el. Sírja elé székelykapu-sort állítottak, amelyekből az utolsó kapu az övé volt. Halála előtt két évvel csináltatta. A kopjafás-féldomborműves síremléket, az Orbán Balázs bronz arcképével Orbán Áron székelyudvarhelyi szobrászművész tervei szerint építették, 1969-ben.

 

Ezen a napon még felkerestük Farkaslaka legfontosabb nevezetességeit Tamási Áron szülőházát és  síremlékművét.

 

Meghallgatunk egy részletet híres regényéből az Ábel a rengetegben c.

művéből.

Felüdéztünk néhány bölcs mondást tőle, amely így szólt:

„Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.”

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne - ismételtem el magamban. És éreztem, hogy a szívem megtelik nagy és általános meleggel, a lelkem megtelik a derűs idő..”

4.   NAP FONTOSABB ESEMÉNYEI, PROGRAMJAI:

 

A napot a Lázár grófok reneszánsz pártázatos kastélyát tekintetük meg kívülről. Felelevenítettük Erdély aranykorát, megemlékeztünk Bethlen Gábor fejedelemről. Majd szalagot helyeztünk el a kastély bejáratánál.

 

Gyergyószentmiklóson felkerestük az örmény katolikus templomot.

 

Napunk utolsó helyszíne volt a Gyilkos-tó és Békás-szoros. Felelevenítettük a GYILKOS-TÓ mondáját, gyergyószárhegyi Máthé Róza mesélése alapján.

A tó partján megtekintettük az érdekes geológiai képződményt felfedeztük a természet kincseit és a térség növényvilágát. Ezt követően végig gyalogoltunk a szoroson.

 

5.   NAP FONTOSABB ESEMÉNYEI, PROGRAMJAI:

 

Fehéregyházán negálva az út mellett szalagot helyeztünk el Petőfi Sándor emlékművénél.

 

Közösen felelevenítettük azt az információt,  tényt hogy:

1849. július 31-én a Fehéregyháztól keletre lévő sík mezőn ütközött meg egymással a túlerőben lévő orosz cári csapat és a Bem Apó által vezetett magyar sereg. Az ütközet feltételezett színhelyén Ispánkútnál esett el Petőfi Sándor nemzeti költőnk. Az akkori szemtanúk az Ispánkúttól kissé nyugatra lévő hídon látták utoljára a forradalmár lírikust. Sírja ismeretlen, de a legtöbb indok azt igazolja, hogy azon a mezőn található valahol.

Ezután utunk Gyulafehérvárra vezetett, ahol a várban megnéztük a székesegyházat. Megemlékeztünk az erdélyi püspökökről és az itt eltemetett magyar (Hunyadi János és fiai), erdélyi történelmi személyiségekről.

              

Déván meglátogattuk a Szent Ferenc Alapítvány Magyarok Nagyasszonya Kollégiumát.

 

 

A program utolsó állomásaként megnéztük Arad belvárosát és a nemrég újra látható Szabadság-szobrot.

                    

Kis előadás formájában felidéztük az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeit, valamint emlékeztünk az október 6-ai hősökre.

Arad után fájó szívvel hazafelé vettük utunkat, de megfogadtuk magunknak, hogy ha az élet úgy hozza, újból HAZAMEGYÜNK…

                                                                           Összeállította: Markóné Zöldág Ágnes

 

 

 

 

 


Galéria